dimecres, 15 d’octubre del 2014

TREBALL PUBLICITAT I EMPRESA


LA PUBLICITAT I L’EMPRESA


  1. Trieu un producte i busqueu el seu anunci en premsa o televisió.
  1. Esbrineu quina empresa el fabrica i feu-ne un estudi on constin les següents dades:

-         Nom de l’empresa
-         Tipus d’empresa
-         Sector econòmic a la que pertany segons la seva activitat
-         Núm. Treballadors
-         Seus i països on treballa
-         Altres dades com: facturació anual, cotitza en borsa, beneficis,..
-         Quina és la seva competència al mercat. Citar altres empreses del sector.


  1. Analitzeu l’anunci segons l’esquema proporcionat.

  1. Feu una enquesta entre els veïns, amics, coneguts, comerciants, ... per veure què opinen de la publicitat i en concret el vostre producte podeu seguir aquest esquema...
Un cop realitzada, feu un buidatge de la informació indicant el nombre de persones a les que heu entrevistat (mínim 20), tot fent gràfics informatius de les respostes,  i feu-ne alguna conclusió.

  1. Per a la presentació a classe, crear una presentació tipus power point, on hi constin totes les dades, imatges del producte, l’anàlisi de l’anúnci en qüestió, les dades de l’enquesta i les vostres conclusions.

dilluns, 13 d’octubre del 2014

La publicitat. La seva influència en els preus dels productes


LA PUBLICITAT I L'AGÈNCIA DE PUBLICITAT. Activitat
Edu3.cat

dilluns, 15 de setembre del 2014

Què és la geografia? I les CCSS? Parlem-ne!
A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol:
recorda sempre això, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l'aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l'ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda llibertat.  

Salvador Espriu "La pell de brau"